image banner
Kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 07/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai, về quy định mức hỗ trợ thường xuyên, hàng tháng cho các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng trên địa bàn
Số ký hiệu văn bản 183/KH-UBND
Ngày ban hành 18/05/2023
Ngày hiệu lực 18/05/2025
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 07/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai, về quy định mức hỗ trợ thường xuyên, hàng tháng cho các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng trên địa bàn
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chế độ chính sách
Người ký duyệt Chủ tịch
Tài liệu đính kèm ke_hoach_trien_khai_thuc_hien_20230518044141541_signed.pdf

Văn bản mới