image banner
KẾ HOẠCH triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm "kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phân fxây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Số ký hiệu văn bản 150-KH/ĐU
Ngày ban hành 24/05/2023
Ngày hiệu lực 24/05/2023
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm "kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phân fxây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Phó Bí thư Hoàng Việt Dư
Tài liệu đính kèm kh-trien-khai-dot-sinh-hoat-chinh-tri.pdf
Văn bản mới