image banner
Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội
Số ký hiệu văn bản 10/2023/TT-BNV
Ngày ban hành 26/06/2023
Ngày hiệu lực 01/07/2023
Trích yếu nội dung Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Chế độ chính sách
Người ký duyệt Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà
Tài liệu đính kèm 10.2023.tt-bnv-huong-dan-thuc-hien-muc-lcs-doi-voi-dang-nha-nuoc-mttq-to-chuc-chinh-tri-xa-hoi-.pdf
Văn bản mới