image banner
V/v: Thay đổi mức hỗ trợ tiền điệncho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội theo Thông tư số 190/2014/TT-BTC ngày 11/12/2014 của Bộ Tài chính.
Số ký hiệu văn bản 1614/STC-QLNS
Ngày ban hành 19/07/2023
Ngày hiệu lực 19/07/2023
Trích yếu nội dung V/v: Thay đổi mức hỗ trợ tiền điệncho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội theo Thông tư số 190/2014/TT-BTC ngày 11/12/2014 của Bộ Tài chính.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Chế độ chính sách
Người ký duyệt Phó giám đốc Đinh Văn Tâm
Tài liệu đính kèm 0_tra_loi_huyen_bao_thang_tien_d20230720075650412_signed_20230720080639367.pdf
Văn bản mới