image banner
Kế hoạch t hực hiện Nghị quyết số 21-NQ/HU ngày 18/4/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện “về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong tuyên truyền vận động Nhân dân hiến đất, tài sản trên đất để xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế -xã hội trên địa bàn huyện Mường Khương
Số ký hiệu văn bản 135/KH-UBND
Ngày ban hành 11/09/2023
Ngày hiệu lực 11/09/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch t hực hiện Nghị quyết số 21-NQ/HU ngày 18/4/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện “về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong tuyên truyền vận động Nhân dân hiến đất, tài sản trên đất để xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế -xã hội trên địa bàn huyện Mường Khương
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Xây dựng NTM
Người ký duyệt Nguyễn Tiến Lượng - CTUBND xã
Tài liệu đính kèm ke_hoach_tuyen_truye_20230909020230911070725682_signed.pdf
Văn bản mới