image banner
Đảng bộ xã Lùng Vai quan tâm công tác xây dựng tổ chức Đảng

Những năm qua, Đảng bộ xã Lùng Vai luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên.

Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Xác định chi bộ là hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở, Đảng ủy xã Lùng Vai đã thường xuyên lãnh đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”;, Quy định số 35-QĐ/HU, ngày 07/11/2022 của Huyện ủy Mường Khương về việc tổ chức sinh hoạt chi bộ trên địa bàn huyện Mường Khương và Hướng dẫn số 25 – HD/ĐU, ngày 16/5/2022, hướng dẫn một số nội dung nhằm nâng  cao chất lượng  sinh hoạt chi bộ trên địa bàn xã Lùng Vai. Thực hiện việc phân công các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách từng chi bộ cụ thể và dự sinh hoạt hằng tháng để kịp thời chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt. Việc sinh hoạt chi bộ hằng tháng sớm đi vào nền nếp, tỷ lệ đảng viên tham gia luôn đạt trên 95%. 

Các chi bộ thường xuyên tổ chức nội dung sinh hoạt chuyên đề gắn với những vấn đề nổi cộm, nhiệm vụ trọng tâm tại địa phương như xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, phát triển kinh tế, học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Để sinh hoạt chuyên đề hiệu quả, Đảng ủy xã đã tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn các chi ủy chi bộ về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng và hướng dẫn sinh hoạt chi bộ đúng quy định. Thông qua hình thức sinh hoạt chuyên đề đã phát huy trí tuệ của đảng viên, củng cố tinh thần đoàn kết trong Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, qua đó ngày càng xuất hiện nhiều đảng viên gương mẫu, tiên phong trên nhiều lĩnh vực, là tấm gương sáng để quần chúng học tập, làm theo.

anh tin bai

Chi bộ trường TH & THCS Chợ Chậu tổ chức sinh hoạt chuyên đề

Đảng ủy xã Lùng Vai còn tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ, đảng viên của các chi bộ thôn về đổi mới chất lượng, các nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ. Nội dung sinh hoạt gắn với việc giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc và đáp ứng nguyện vọng, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân; tăng cường phối hợp giữa bí thư chi bộ với trưởng thôn, các thành viên trong ban công tác mặt trận để chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ; bồi dưỡng, nâng cao trình độ và nghiệp vụ công tác đảng cho chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ thôn; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội đối với việc tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn.

Quan tâm phát triển đảng viên

Đảng bộ xã Lùng Vai hiện có 337 đảng viên, trong đó 131 đảng viên nữ, 198 đảng viên người dân tộc thiểu số, 231 đảng viên nông thôn. Những năm gần đây, bình quân mỗi năm, Đảng bộ xã kết nạp 16 đảng viên, đạt 100% mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Có được kết quả trên, trước hết đảng bộ xác định rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên. Trên cơ sở các đề án, kế hoạch về phát triển đảng viên của Tỉnh ủy và Huyện ủy Mường Khương, Ban Chấp hành Đảng bộ xã xây dựng và ban hành nhiều kế hoạch phát triển đảng viên trên địa bàn.

anh tin bai

Chi bộ thôn Đồng Căm tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới

Công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên được Đảng ủy xã chú trọng, trong đó quan tâm phát triển đảng viên ở thôn, người trực tiếp lao động, sản xuất, nữ và người dân tộc thiểu số. Nổi bật như Chi bộ thôn Đồng Căm, Tảo Giàng, Lùng Vai… có quần chúng nhiệt tình với các phong trào của thôn, trong kỳ sinh hoạt hằng tháng, chi bộ xem xét quần chúng đó là hội viên của tổ chức đoàn thể nào thì giao trực tiếp cho đoàn thể đó phụ trách tuyên truyền, vận động, giúp đỡ để phát triển. Chi ủy cũng phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng ưu tú từ việc giới thiệu đi học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng đến hoàn thiện hồ sơ.

Mặc dù hằng năm, công tác kết nạp đảng viên của địa phương đều đạt mục tiêu đề ra, nhưng vẫn có những khó khăn, như tỷ lệ quần chúng được kết nạp Đảng còn thấp, chưa đồng đều giữa các chi bộ; một số thanh niên sau khi tốt nghiệp THPT đi làm xa, số ở lại địa phương do điều kiện kinh tế khó khăn nên ít tham gia sinh hoạt các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, bản và chưa có ý thức phấn đấu. Mặt khác, do năng lực lãnh đạo của một số chi bộ còn hạn chế, tổ chức đoàn thể, nhất là đoàn thanh niên ở các thôn, bản chưa tạo được nhiều phong trào thu hút, tập hợp đoàn viên tham gia hoạt động, rèn luyện, phấn đấu…

Đảng ủy xã Lùng Vai xác định trong thời gian tới tiếp tục tập trung lãnh đạo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phát triển đảng viên; chủ động việc phát hiện, tạo nguồn, thực hiện nghiêm quy trình phát triển đảng viên; kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp đảng viên với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và sàng lọc đảng viên; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng trong công tác phát triển đảng viên. Phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu cấp trên giao về công tác phát triển đảng viên năm 2023.

 


 

Đặng Đình Vy - Bí thư Đảng ủy xã
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập